iLabExp Експортер

Отчитане на медико-диагностична дейност към НЗОК

iLab Експортер e модул на ЛИС iLab и е предназначен за:

Общ изглед на приложението

Поради факта че издаване на фактури и дебитни/кредитни известия е в обхвата на СУПТО, iLab Експортер подлежи на регулация по наредба Н-18. В настоящето ръководство, е показана работа с не СУПТО версията.

Експортер може да се ползва и самостоятелно от потребители на други информационни системи (със знанието и разрешението на СКАЙУЕР Груп ЕООД).